Rīga
Laba
Ļoti laba
Laba
Viduvēja
Slikta
Ļoti slikta
Īpaši slikta
Eiropas gaisa kvalitātes indekss
Viduvēja
Viduvēja
Viduvēja
Laba
Laba