Datu aizsardzība

1. Atbildīgā iestāde

Atbildīgā iestāde:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH
Karl-Legien-Straße 194a
D-53117 Bonna
Vācija

E-pasts: info@meteounradars.lv
Tālrunis: +49 228 55937-998
Fakss: +49 228 55937-80

2. Mērķis

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH ļoti nopietni uztver Jūsu personas datu aizsardzību. Tāpēc mēs vēlamies Jūs informēt, vai un kādus Jūsu datus mēs ievācam, apstrādājam un izmantojam. Mūsu pienākums to darīt izriet no Telekomunikāciju telekomunikāciju datu aizsardzības likuma (TTDSG) un Eiropas Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR). Datu aizsardzības deklarācija par mūsu lietotņu izmantošanu (lietotne Meteo & Radars, lietotne LietusRadars) ir norādīta tālāk.

3. Personas dati

Personas dati ir visi dati, kas satur informāciju par konkrēta vai identificējama klienta personiskajiem vai faktiskajiem apstākļiem. Tā ietver, piemēram, Jūsu vārdu, dzīvesvietas adresi, dzimumu, dzimšanas datumu, vecumu, tālruņa numuru, e-pasta adresi vai IP adresi. Šis saraksts nav pilnīgs, tas ir paredzēts tikai tam, lai parādītu, ko var ietvert termins personas dati.

4. Kurus Jūsu datus mēs ievācam, apstrādājam un lietojam

4.1. Atrašanās vietas noteikšana un datu izmantošana

Mūsu lietotnē Jums ir iespēja iegūt informāciju par laikapstākļiem konkrētai vietai. Tādēļ ir noteikti nepieciešams aktivizēt Jūsu programmatūrā pakalpojumu par atrašanās vietu. Jūs variet jebkurā laikā iestādījumos Jūsu mobilajā ierīcē atsēgt lietotnes piekļūšanu Jūsu atrašanās vietas noteikšanai. Ja jūs attiecīgajai lietotnei sniedzat atļauju piekļūt datiem par Jūsu atrašanās vietu, Jūsu mobīlā ierīce pārraida mums datus par vietu, kur Jūs atrodieties. Ja jūsu mobilajā ierīcē ir GPS uztvērējs, šie atrašanās vietas dati tiks pārsūtīti arī mums. Atrašanās vietas dati ir noapaļoti līdz 0,01°, tāpēc mums nav nekādu zināšanu par Jūsu precīzu atrašanās vietu.

5. Kuri Jūsu dati tiek ievākti, apstrādāti un lietoti

5.1. Ar lietošanu saistīta tiešsaistes reklāma

Turpmāk mēs vēlamies Jūs informēt, kādus datus mūsu reklāmas partneri par Jums ievāc, apstrādā un lieto:

5.1.1. Datu ievākšana mūsu lietotnēs

Mūsu bezmaksas lietotnēm mēs pievienojam reklāmu. Šīs reklāmu pievienošanas ietvaros netiek izmantoti vai uzkrāti ar personu saistāmi dati. Reklāmas piegādes laikā mēs un mūsu reklāmas partneri izmantojam IP adreses, anonīmus ierīču identifikatorus (reklāmas ID) un ierīces informāciju (operētājsistēmu vai versiju, ierīces identifikatoru un valodu), kā arī 4.1. punktā norādītos datus, lai ievietotu Jums atbilstošas reklāmas.

5.1.2. Kas ir mūsu reklamas partneri un kā Jūs varat iebilst pret datu ievākšanu tiešsaistes biheiviorālai reklāmai, ko tie veic

Par datu ievākšanu un izdošanu tiešsaistes reklāmām, kuras balstās uz lietotāju interesēm ir atbildīgi sekojošie reklāmas partneri:

Partneru sarakstu nerādīt

Personas datu (IP adreses, sīkfailu, ierīču identifikatoru) apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta izpratnē) vai, ja piemērojams, uz likumīgu interešu juridiska pamata (6. panta 1. apakšpunkts f) VDAR).

Meteo & Radars piedalās IAB Eiropas pārredzamības un piekrišanas sistēmā un ievēro tās specifikācijas un vadlīnijas. Meteo & Radars izmanto piekrišanas pārvaldības platformu ar identifikācijas numuru 6.

Jūs varat pielāgot vai atsaukt personalizētās reklāmas un ar tām saistīto datu ievākšanu un apstrādi, izmantojot datu aizsardzības iestatījumus.

5.2. Datu ievākšana, apstrāde un lietošana INFOnline GmbH mērījumu procesā

Mūsu lietojumprogramma izmanto daudzpakāpju mērīšanas metodi 'INFOnline GmbH' no INFOnline GmbH (https://www.INFOnline.de), lai noteiktu statistikas datus (izdevniecības ziņas, apmeklējums, tehniskais klients) par mūsu digitālā piedāvājuma izmantošanu. Lietojuma mērīšanas mērķis ir statistiski noteikt lietojuma intensitāti, mūsu lietotnes lietotāju skaitu un sērfošanas uzvedību - pamatojoties uz vienotu standarta metodi - un tādējādi iegūtot visā tirgū salīdzināmas vērtības. Kā informācijas kopienas dalībnieks reklāmas mediju izplatīšanas noteikšanai (IVW — https://www.ivw.eu) IVW regulāri sniedz statistiku ar veiktspējas vērtībām “Izdevniecības ziņas” un “Apmeklējumi” IVW paziņojumā (https://ausweisung.ivw-online.de/).

5.2.1. Tiesiskais pamats datu apstrādei

INFOnline GmbH mērījumi ar INFOnline mērīšanas metodi (pseidonīma sistēma: IOMp) tiek veikti kā daļa no lietošanas mērījuma ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkta piekrišanu.

Personas datu apstrādes mērķis ir digitālo veiktspējas vērtību veidošana (lapas izdevniecības ziņas, apmeklējums un tehniskais klients) statistikai.

Statistika tiek izmantota, lai saprastu un dokumentētu mūsu piedāvājuma izmantošanu.

5.2.2. Datu veidi

Ar INFOnline Measurement apkopotie dati neļauj lietotāju skaidri identificēt kā personu datu veida un apjoma dēļ. Tiek izmantotas mērījumu bibliotēkas, kas automātiski integrē un izpilda nepieciešamos mērījumu sensorus anonīmajai (IOMb) un/vai pseidonīmajai datu apstrādei (IOMp), lai noteiktu galvenos skaitļus, kad tiek izsaukta lietotne (klients).

Anonīmās skaitīšanas procedūrā (IOMb) nav nepieciešama personu identificējošas informācijas apstrāde, tostarp jo īpaši IP adrese. Tas ir pilnībā noņemts no saziņas un apstrādes. Turklāt komunikācijas saskarne, tā sauktā “pakalpojumu platforma”, kā mērījuma beigu punkts neļauj lietotāja IP adresei apmainīties ar INFOnline sistēmām INFOnline mērījuma ietvaros. IP adrese kā personas dati tiek izmesta skaitīšanas procesā pakalpojuma platformā pirms mērījumu pieprasījuma nosūtīšanas uz INFOnline. Nav arī ģeolokācijas, izmantojot IP adresi. Skaitīšanas procedūras laikā ģenerētā datu kopa ir tikai PI datu ievāksana.

Izmantojot pseidonīmu mērījumu metodi (IOMp), ar mērījumu bibliotēku, kurai saskaņā ar EU-VDAR ir personīga atsauce, tiek ievākti šādi dati:

IP adrese: internetā jebkurai ierīcei ir nepieciešama viennozīmīga adrese, lai pārsūtītu datus, tā sauktā IP adrese. Īslaicīga IP adreses saglabāšana ir tehniski nepieciešama, lai nodrošinātu interneta funkcijas. IP adreses pirms jebkādas apstrādes tiek saīsinātas par 1 baitu un tālāk tiek apstrādātas tikai anonīmi. Nesaīsinātās IP adreses netiek saglabātas vai apstrādātas.

Nejauši ģenerēts klienta identifikators: lai atpazītu datorsistēmas, diapazona mērīšanai tiek izmantoti unikāli gala ierīces identifikatori vai paraksts, kas tiek izveidots no dažādas automātiski pārsūtītas informācijas no Jūsu ierīces. Datu mērīšana un turpmāka piešķiršana attiecīgajam identifikatoram var būt iespējama arī tad, ja izsaucat citas lietojumprogrammas, kas arī izmanto INFOnline GmbH pseidonīmu mērīšanas procesu. Šādus unikālos identifikatorus var pārsūtīt uz INFOnline GmbH kā jaucējkodus:

Reklāmas identifikators

Instalācijas ID

Androīda ID

Vendor ID

Personas dati ES VDAR izpratnē tiek izmantoti mērījumiem tikai tiktāl, ciktāl bibliotēka/SDK tiek izmantota lietotājam, kuram ir piešķirta individuāla IP adrese un nejauši ģenerēts klienta identifikators lietotņu satura izsaukšanai. Pseidonīma mērījums (IOMp) tiek veikts tikai tad, ja ir saņemta pozitīva lietotāja piekrišana no piekrišanas pārvaldības platformas (CMP).

5.2.3. Datu lietošana

Mērīšanas metode, kuru INFOnline GmbH izmanto šajā lietotnē, nosaka lietošanas datus. Tas tiek darīts, lai apkopotu veiktspējas vērtības kā ziņas par izdevēju, apmeklējums un klientus.

Ģeolokalizācija: lietotņu izmantošana tiek piešķirta zvana atrašanās vietai, pamatojoties tikai uz anonimizētu IP adresi un tikai līdz reģionu ģeogrāfiskajam līmenim. No šādā veidā iegūtās ģeogrāfiskās informācijas nekādā gadījumā nevar izdarīt secinājumus par lietotāja konkrēto dzīvesvietu.

Lietošanas datu apvienošana piedāvājumos: tehniskā klienta (piemēram, ierīces pārlūkprogrammas) lietošanas dati tiek sapludināti dažādās lietojumprogrammās un saglabāti datu bāzē.

5.2.4. Datu glabāšanas ilgums

INFOnline GmbH nesaglabā pilnu IP adresi.

IP adrese tiek izmantota tikai datu pakešu saņemšanai, un pēc tam tā tiek saīsināta par 1 baitu. Tautas skaitīšanas procesā saīsinātā IP adrese tiek izmesta, pseidonīma procesā tā tiek glabāta maksimāli 60 dienas. Pseidonīma procesā lietošanas dati tiek glabāti saistībā ar unikālo identifikatoru ne ilgāk kā 6 mēnešus.

5.2.5. Datu pārsūtīšana

IP adrese kā arī saīsinātā IP adrese netiek nodotas tālāk.

5.2.6. Sīkāka informācija

Papildinformāciju par datu aizsardzību mērījumu procesā var atrast INFOnline GmbH tīmekļa vietnē (https://www.infonline.de), kas vada mērīšanas procesu.

5.3. Datu ievākšana, apstrāde un lietošana, izmantojot Google Analytics

Lietotnes ietvaros tiek izmantoti Google Analytics – analīzes pakalpojumi no Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”), lai analizētu lietotāju rīcību.

Iegūtā informācija par lietošanu (Jūsu izmantotās ierīces tips un versija, operētājsistēma, kuru izmantojat, apmeklētās lapas, datums un laiks, kad Jūs lapu apmeklējāt, ierīces ekrāna lielums, kuru lietojat, kā arī lietotāja IP adrese) tiek pārsūtīta un uzkrāta Google serverī ASV. Mēs norādam, ka pirms datu pārsūtīšanas IP adrese tiek anonimizēta. Tikai izņēmuma gadījumos tiek pilna, nesaīsināta adrese pārsūtīta uz Google serveri ASV un tur saīsināta. Pēc mūsu pasūtījuma Google izmanto iegūto informāciju, lai izvērtētu kā Jūs lietojat mūsu aplikāciju, lai sniegtu mums ziņojumu par Jūsu aktivitātēm, lai mēs sniegtu papildus pakalpojumus, kuri saistīti ar lietotnes lietošanu. Arī Google nodos šo informāciju tālāk, ja tas ir likumīgi noteikts vai arī Google uzdevumā šos datus apstrādāta. Nekādā gadījumā Google Jūsu IP adresi neizmantos kopā ar citiem Google datiem.

Bez tam mēs izmantojam Google Analytics reklāmas funkcijas. Ar šo funkciju palīdzību ir iespējams no ierīču specifiskiem reklāmas ID ievākt no Jums anonīmi sociāli demogrāfiskus datus un tos apstrādāt.

Izmantojot mūsu lietotni Jūs sniedzat savu piekrišanu tam, kādā veidā Google iegūst Jūsu datus un izmanto iepriekš aprakstītajiem mērķim. Datu ievākšanu un izmantošanu šajā lietotnē ar Google Analytics. Zem datu aizsardzības deklarācijas Jūs tam varat iebilst, deaktivizējot opciju "Sūtīt anonīmus lietošanas datus".

5.4. Datu ievākšana, apstrāde un lietošana, izmantojot Firebase Analytics

Mūsu lietotne izmanto Firebase Analytics servisu, lai analizētu lietotāju rīcību un iesaistītu Firebase Cloud-Messaging servisu.

Šajā saistībā ar Firebase-SDK (Software Development Kit) tiek iegūta informācija par ierīces modeli un operētājsistēmas versiju, lietotnes insatlēšanas laiku, kā arī lietotāja vecumu, dzimumu un interešu grupām. Bez tam ar dažādu darbību palīdzību tiek iegūta informācija, kuru Firebase SDK iegūst lietotnes lietošanas laikā. Ar darbībām kā instalācija un lietotnes startēšana, lietotnes atjaunināšana, dzēšana, operētājsistēmas atjaunināšana, lietotnes datu dzēšana, lietotnes avārija, kā arī izdarītie pirkumi lietotnē, zibensziņu saņemšana un atvēršana, kā arī lietotnes atjaunināšana ar norādīto hipersaiti, izraisa datu ievākšanu ar Firebase-SDK, kura reaġē uz šīm darbībām.Katrai nosauktajai darbībai tiek noteikts lietotāju skaits, skatījumu skaits un ja atrodams arī darbību skaits. Ierīču identifikācijai tiek izmantots ierīču specifiskais reklāmas ID, ko lieto Firebase-SDK.

Izmantojot mūsu lietotni Jūs sniedzat savu piekrišanu tam, kādā veidā Fabric Jūsu datus iegūst un izmanto iepriekš aprakstītajiem mērķim. Datu ievākšanu un izmantošanu šajā lietotnē ar Fabric Jūs variet nepieļaut, ja Jūs šajā lietotnē zem datu aizsardzības par privātumu, atslēdzat opciju „Sūtīt anonīmus lietotāja datus“.

5.5. Datu ievākšana, apstrāde un lietošana, izmantojot Facebook SDK

Mūsu lietotnē ir iekļauta tā sauktā Facebook SDK. Šī lietotājprograma ļauj mums izprast, kuras reklāmas kampaņas sociālajā Facebook tīklā pamudināja lietotājus mūsu lietotnes lejuplādei. Šim mērķim mēs Facebook pārsūtam ierīču specifisko reklāmas ID, lietotnes versiju un informāciju, kad lietotne tika startēta un kad pārtraukta.

Jūs šajā lietotnē varat iebilst pret nosaukto datu pārsūtīšanu uz Facebook, ja zem personas datu aizsardzības paziņojuma atslēgsiet iespēju „Sūtīt anonīmus lietošanas datus“.

5.6. Datu ievākšana, apstrāde un lietošana, izmantojot Facebook Custom Audience

Mūsu vietnē ir integrēti atkārtotā mārketinga tagi no sociālā tīkla Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Tie kalpo statistikas un tirgus izpētes mērķiem. Ar iegūto datu palīdzību varam padarīt savas Facebook aktivitātes efektīvākas un, piemēram, rādīt tikai ierakstus vai reklāmas mūsu mājaslapas apmeklētājiem. Kad apmeklējat mūsu lapas, starp Jūsu pārlūkprogrammu un Facebook serveri tiek izveidots tiešs savienojums, izmantojot atkārtotā mārketinga tagus. Facebook saņem informāciju, ka esat apmeklējis mūsu vietni ar savu IP adresi. Tas ļauj Facebook saistīt Jūsu apmeklējumu mūsu vietnē ar Jūsu lietotāja kontu. Šādā veidā iegūto informāciju varam izmantot Facebook reklāmu attēlošanai. Vēlamies norādīt, ka WetterOnline kā lapu nodrošinātājam nav zināšanu par pārsūtīto datu saturu vai to, kā Facebook tos izmanto. Plašāku informāciju par to varat atrast Facebook privātuma politikā vietnē https://www.facebook. . com/about/privacy/. Ja nevēlaties vākt datus, izmantojot pielāgotās mērķauditorijas, varat pielāgotās mērķauditorijas šeit deaktivizēt.

5.7. Datu ievākšana, apstrāde un lietošana, izmantojot Batch

Mūsu lietojumprogramma izmanto pakalpojumu Batch, lai nosūtītu push paziņojumus. Pakalpojumu sniedzējs ir IMEDIAPP SA (batch.com), 43 rue Beaubourg, 75003 Parīze, Francija.

Personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) sūtīt push paziņojumus vai pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) optimizējot mūsu push paziņojumus. Batch saņem no mums push paziņojumus nosūtīšanai

pseidonimizētu lietotāja ID,

Jūsu IP adresi,

push token,

lēmuma statusu, vai Jums ir vēlme saņemt paziņojumus,

informāciju par pārlūkprogrammu un operētājsistēmu,

ģeogrāfisko informāciju, kā arī

informāciju par izmantoto Batch versiju, nosūtītajiem ziņojumiem un klientu lietošanas uzvedību.

Batch piekļūst pārlūkprogrammai vietējā krātuve. Tajā pašā laikā mēs izmantojam Batch rīkus, lai reģistrētu dažādu lietotnes funkciju izmantošanu un sniegtu Jums mērķtiecīgu piedāvājumu, izmantojot push paziņojumus.

Ar Batch esam noslēguši pasūtījumu apstrādes līgumu (DPA Data Processing Agreement), kurā uzliekam Batch pienākumu aizsargāt mūsu klientu datus un nenodot tos trešajām personām un ievērot VDAR noteikumus.

Ja vēlaties dzēst savāktos datus par Jūsu darbībām, noklikšķiniet uz hier.

Plašāku informāciju par datu apstrādi Batch varat apskatīt vietnē https://batch.com/privacy-policy.

5.8. Datu ievākšana, apstrāde un lietošana, izmantojot Crazy Egg

Savās lietotnēs mēs izmantojam tehnoloģijas no tīmekļa analīzes pakalpojuma “Crazy Egg” no Crazy Egg Inc., 16220 East Ridgeview Lane, La Mirada, CA 90638, ASV. Tas ļauj mums reģistrēt un apstrādāt mūsu vietnes apmeklētāju darbības un darbības pseidonīmos lietotāju profilos, lai uzlabotu un optimizētu mūsu lietotņu dizainu, analizējot apmeklētāju uzvedību. Šim nolūkam Jūsu datorā tiek saglabāti arī sīkfaili. Šo sīkfailu ģenerētā informācija par mūsu lietotņu izmantošanu tiek pārsūtīta uz Crazy Egg Inc. serveri ASV un saglabāta tur pseidonīmos lietotāju profilos. Crazy Egg apstrādā šādu informāciju:

anonimizēta IP adrese

parādītās lapas un kustības šajās lapās

Klikšķu skaits un pozīcija uz saitēm

Pārlūkprogrammas veids un versija

izmantotās gala ierīces ekrāna izmērs

Esam noslēguši datu aizsardzības līgumu ar Crazy Egg par pasūtījumu apstrādi saskaņā ar VDAR 28. pantu saistībā ar ES standarta līguma klauzulām, kurā Crazy Egg apņemas aizsargāt mūsu lietotāju datus un apstrādāt tos saskaņā ar spēkā esošajiem datu aizsardzības noteikumiem. Crazy Egg izmanto savāktos datus tikai mūsu vārdā un šeit norādītajam mērķim. Crazy Egg datus turpmāk neizmantos un nenodos trešajām personām. Crazy Egg apkopotie dati netiek glabāti kopā ar citiem mūsu lietotnes lietotāju personas datiem.

Personas datu apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, izmantojot mūsu sīkfailu reklāmkarogu (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

Jūs jebkurā laikā varat atsaukt piekrišanu savu datu apstrādei, izmantojot mūsu sīkfailu reklāmkarogu. Varat arī iebilst pret savu datu apstrādi, ko veic Crazy Egg vietnē http:// www.crazyegg.com/opt-out vai novērst sīkfailu saglabāšanu, attiecīgi iestatot pārlūkprogrammu.

5.9. Datu ievākšana, apstrāde un lietošana, izmantojot Contentful

Daļa no mūsu lietotņu satura tiek nodrošināta, izmantojot Contentful GmbH Contentful Content Delivery Network (CDN) (Ritterstr. 12-14, 10969 Berlin). Piekļūstot šim saturam, tiek izveidots savienojums ar Contentful GmbH serveriem. Saturīgais CDN tiek izmantots, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Jūsu IP adrese un informācija par izmantoto pārlūkprogrammu tiek apstrādāta tikai minētajiem nolūkiem un saturiskā CDN funkcionalitātes un drošības uzturēšanai. Apstrādāto datu glabāšanas periods un papildu informācija ir atrodama Contentful GmbH datu aizsardzības deklarācijā vietnē https://www.contentful.com/legal/privacy-at-contentful/privacy-notice/.

5.10. Datu ievākšana, apstrāde un izmantošana, atskaņojot on demand multividi un tiešraides pēc pieprasījuma

Lietotne nodrošina straumēšanas saturu, izmantojot partnerus Akamai Technologies GmbH (Parkring 20-22, D-85748 Garching, Vācija) un THEO Technologies NV (1B Kolonel Begaultlaan, 3rd floor Leuven 3012, Beļģija). Atverot lapu, kurā tiek piedāvātas atskaņošanas ierīces straumēm, informācija par Jūsu pārlūkprogrammu un Jūsu IP adresi, ar kuru Jūs apmeklējat mūsu vietni, tiek pārsūtīta uz iepriekš minēto pakalpojumu sniedzēju serveriem.

Akamai CDN un THEO Technologies NV straumēšanas pakalpojuma izmantošana ir balstīta uz mūsu likumīgajām interesēm saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet Akamai Technologies GmbH konfidencialitātes politiku vietnē https:// www.akamai.com/de/de/privacy-policies/ un THEO Technologies NV vietnē https://www.theoplayer.com/terms.

6. Datu subjekta tiesības

Datu subjektiem ir sekojošas tiesības:

Tiesības saņemt informāciju (VDAR 15. pants)

Tiesības uz labošanu (VDAR 16. pants)

Tiesības iebilst (VDAR 21. pants)

Tiesības uz datu dzēšanu (VDAR 17. pants)

Tiesības uz datu apstrādes ierobežošanu (VDAR 18.f pants)

Tiesības uz datu pārnesamību (VDAR 20. pants)

Ar šādiem jautājumiem, lūdzam Jūs griezties datenschutz@wetteronline.de. Lūdzam ievērot, ka šādos gadījumos mums ir jāpārliecinās, ka tiek skartas konkrētas personas intereses.

Personām ir tiesības iesniegt sūdzību kādā no datu aizsardzības iestādēm. Jūs variet griezties kādā no atbildīgajām iestādēm Jūsu dzīves vietā, vai arī par mums atbildīgajā iestādē Diseldorfā. Adrese: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Deutschland.

7. Šī datu aizsardzības paziņojuma regulāra atjaunināšana

Tiesiskie pamatnosacījumi priekš mums kā pakalpumu sniedzējiem ir dabiski pakļauti grozījumiem un pielāgojumiem. Šie grozījumi un pielāgojumi pieprasa laiku pa laikam datu aizsardzības norādes aktualizēt. Mēs informēsim Jūs par iespējamiem jaunumiem šajā jomā.

8. Kontakts

Ja Jūs vēlaties ar mums sazināties, dariet to šeit:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH
Karl-Legien-Straße 194a
D-53117 Bonna
Vācija

E-pasts: info@meteounradars.lv
Tālrunis: +49 228 55937-998
Fakss: +49 228 55937-80