Datu aizsardzība

Cienījamie lietotāji,

mēs WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH (saīsināti Meteo & Radars) ļoti nopietni izturamies pret Jūsu personas datiem. Tādēļ mēs gribam Jūs informēt par to, vai un kurus jūsu datus mēs vācam, apstrādājam un lietojam. Mūsu pienākumi šajā jomā balstās uz Telemēdiju likumu (TMG un Eiropas likumu par personu datu aizsardzību (DSGVO).

Mēs piedāvājam savus pakalpojumus vairākās platformās (tīmeklī, mobīlajā tīmeklī, lietotnē). Jūs variet vispārējos datu aizsardzības noteikumus, kuri attiecās uz visām mūsu lietotājprogrammām izlasīt vietnē hier Papildus noteikumi par personu datu aizsardzību mūsu lietotnēs (LaikapstākļuRadars, LietusRadars) lietošanai tiks sekojoši šeit uzrādīti.

1. Atbildīgā iestāde

Atbildīgā iestāde:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH

Karl-Legien-Straße 194 a

D-53117 Bonna

Vācija

E-pasts: info@meteounradars.lv

Tel.: +49 228 55937-989

Fakss: +49 228 55937-979

2. Kurus jūsu datus mēs vācam, apstrādājam un lietojam

a) Atrašanās vietas noteikšana un datu izmantošana

Mūsu lietotnē jums ir iespēja iegūt informāciju par laikapstākļiem konkrētai vietai. Tādēļ ir noteikti nepieciešams aktivizēt Jūsu programmatūrā pakalpojumu par atrašanās vietu. Tiklīdz Jūs startējat pirmo reizi kādu no augstāk minētajām lietotnēm, tā lūdz pieeju informācijai par atrašanās vietu. Jūsu apstiprinājums kalpo kā ilgstoša piekrisšana, lietotnei noteikt Jūsu atrašanās vietu. Jūs variet jebkurā laikā iestādījumos Jūsu mobilajā ierīcē atsēgt lietotnes piekļūšanu Jūsu atrašanās vietas noteikšanai. Ja jūs attiecīgajai lietotnei sniedzat atļauju piekļūt datiem par Jūsu atrašanās vietu, Jūsu mobīlā ierīce pārraida mums datus par vietu, kur jūs atrodieties. Ja jūsu mobilā ierīce ir aprīkota ar GPS iekārtu, tad arī šie dati tiek tālāk mums nosūtīti. Atrašanās vietas dati tiek noappaļoti uz 0.025°(kas atbilst diviem līdz trim kilometriem), tādējādi mums nav zināma precīza Jūsu atrašanās vieta.

b) Maksas versija

Nopērkot mūsu aplikācijas pro versiju, Jums ir iespēja to lietot bez reklāmas. Ja Jūs nopērciet aplikācijas Pro versiju, tad mēs saglabājam tikai ierīces specifisko ID un pirkšanas datumu.

c) Pirkumi mobilā tālruņa lietotnēs

Pērkot lietotni mobīlajā tālrunī Jums ir iespēja lietot mūsu lietotni bez reklāmas. Veicot lietotnes pirkumu mobilajā tālrunī, mēs saglabājam tikai ierīces specifisko ID, pirkšanas datumu un beigu termiņu.

3. Kurus jūsu datus trešās personas vāc, apstrādā un lieto

a) Ar lietošanu saistīta tiešsaistes reklāma

Sekojoši mēs gribam Jūs par to informēt, kurus datus mūsu reklāmas partneri par Jums ievāc, apstrādā un lieto:

aa) Datu vākšana mūsu lietotnēs

Mūsu bezmaksas lietotnēm mēs pievienojam reklāmu. Šīs reklāmu pievienošanas ietvaros netiek izmantoti vai uzkrāti ar personu saistāmi dati. Taču var būt, ka reklāmas pievienošanai mūsu reklāmu partneri izmanto ierīču specifisku identifikāciju IDS (automātisku, nejauši veidotu zīmju ķēdi), informāciju par ierīcēm (sistēmas vai versijas, kā arī ierīces un valodas atpazīšanai), kā arī zem punkta 1.a) nosukto datu izmantošanu, lai ievadītu produktu un pakalpojumu reklāmu, kura varētu Jūs interesēt.

bb) Kuri ir mūsu reklāmas partneri un kā Jūs variet iebilst pret datu vākšanu lietotāju tiešsaistes reklāmas vajadzībām no mūsu reklāmas partneru puses

Par datu vākšanu un izdošanu tiešsaistes reklāmām, kuras balstās uz lietotāju interesēm ir atbildīgi sekojoši reklāmu partneri:

Parādīt partneru sarakstu

Personas datu (IP adreses, sīkfailu, ierīces ID) apstrāde notiek, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu (DSGVO 6. panta 1. punkts) vai attiecīgā gadījumā uz likumīgu interešu juridisko pamatu ( DSGVO 6. panta 1. f apakšpunkts). WetterOnline piedalās IAB Europe Transparency & Consent Framework un ievēro tā specifikācijas un vadlīnijas. WetterOnline izmanto platformu, lai pārvaldītu piekrišanu ar identifikācijas numuru 6. Jūs varat pielāgot vai atsaukt personalizētās reklāmas un ar to saistīto datu vākšanu un apstrādi, izmantojot datu aizsardzības iestatījumus.

b)Datu vākšana, apstrāde un lietošana INFO GmbH mērījumu procesā

Mūsu lietojumprogrammā tiek izmantota INFOnline GmbH (https://www.INFOnline.de) mērīšanas metode ("SZMnG"), lai noteiktu statistiskos parametrus par mūsu piedāvājumu izmantošanu. Lietojuma mērīšanas mērķis ir statistiski noteikt lietojuma intensitāti, mūsu lietojuma lietojumu un lietotāju skaitu un sērfošanas uzvedību - pamatojoties uz vienotu standarta metodi - un tādējādi iegūt visā tirgū salīdzināmas vērtības . Visiem digitālajiem piedāvājumiem, kas ir informācijas kopienas locekļi reklāmas nesēju izplatīšanas noteikšanai (IVW - http://www.ivw.eu) vai tiešsaistes pētījumu asociācijas pētījumiem (agof - http://www.agof.de), lietošanas statistiku regulāri apstrādā agof un Arbeitsgemeinschaft Media-Analyze e. V. (agma - http://www.agma-mmc.de), lai izveidotu diapazonus un tos publicētu ar veiktspējas vērtību "Unikālais lietotājs" un IVW ar veiktspējas vērtībām "Lapas seanss" un "Apmeklējumi". Šos diapazonus un statistiku var apskatīt attiecīgajās vietnēs.

I. Tiesiskais pamats datu apstrādei

INFOnline GmbH mērījumus, izmantojot SZMnG mērīšanas metodi, veic kā daļu no lietojuma mērīšanas un dalības IVW e. V. ar likumīgām interesēm saskaņā ar DSGVO 6. panta 1. f apakšpunktu. Personas datu apstrādes mērķis ir statistikas ģenerēšana. Statistika palīdz mums izprast un dokumentēt mūsu piedāvājuma izmantošanu. Lai tirgotu šo lietojumprogrammu, ir būtiski novērtēt lietojumu, kas nodrošina salīdzināmību ar citiem tirgus dalībniekiem. Mūsu likumīgās intereses rodas no zināšanu ekonomiskās izmantojamības, kas izriet no statistikas, un mūsu lietojumprogrammas tirgus vērtības - arī tiešā salīdzinājumā ar trešo personu lietojumiem, ko var noteikt, pamatojoties uz statistiku. Turklāt mums ir likumīgas intereses padarīt pseidonimizētus datus pieejamus INFOnline un IVW statistikas vajadzībām (IVW, INFOnline). Un mums ir likumīgas intereses padarīt pseidonimizētus datus pieejamus INFOnline, lai tālāk izstrādātu un sniegtu uz interesēm balstītu reklāmas materiālu. Mērīšana, izmantojot INFOnline GmbH veikto SZMnG mērīšanas metodi kā daļu no lietošanas mērījuma un piedalīšanās agof pētījumā, tiek veikta ar Jūsu piekrišanu saskaņā ar DSGVO 6. panta 1. a apakšpunktu. Personas datu apstrādes mērķis ir izveidot statistiku un izveidot lietotāju kategorijas. Statistika tiek izmantota, lai izprastu un pierādītu mūsu piedāvājuma izmantošanu. Lietotāju kategorijas ir pamats reklāmas materiālu vai reklāmas pasākumu saskaņošanai ar interesēm. Lai reklamētu šo vietni, ir svarīgi izmērīt lietojumu, kas nodrošina salīdzināmību ar citiem tirgus dalībniekiem. Pseidonimizētie dati ir pieejami INFOnline un agof e. V. tirgus izpētes nolūkos (agof, agma).

II. Datu veidi

INFOnline GmbH vāc sekojošus datus, kuri pēc FPDAL ir saistīti ar konkrētas personas datiem:

IP adrese: internetā jebkurai ierīcei ir nepieciešama viennozīmīga adrese, lai pārsūtītu datus, tā sauktā IP adrese. Īslaicīga IP adreses saglabāšana ir tehniski nepieciešama, lai nodrošinātu interneta funkcijas. Pirms jebkādas interneta IP adrešu saglabāšanas tās tiek saīsinātas un anonomizēti tālāk apstrādātas. Nenotiek nekāda IP adrešu saglabāšanai vai apstrāde pirms tās nav saīsinātas.

Ierīces identifikātors: ierīces atpazīšanai tiek lietota iedarbības rādiusa mērīšana, kura viennozīmīgi nosaka termināli vai arī signatūru, kuru tiek veidota no dažādas, automātiski iegūtas informācijas no Jūsu ierīces. Datu mērīšana, atkarībā no apstākļiem un tam sekojošā pievienošana attiecīgajam identifikatoram ir arī tad iespējama, ja Jūs atverat citu aplikāciju, kura tāpat lieto („SZMnG“) mērīšanas procesu no INFOnline GmbH. Viennozīmīgai ierīces atpazīšanai tiek sekojoši jaucējkodi nosūtīti INFOnline GmbH:

Reklāmas identifikators

Instalācijas ID

Androīda ID

Vendor-ID

III. Datu lietošana

Mērīšanas procedūra, ko izmanto INFOnline GmbH un kura tiek izmantota mūsu aplikācijā ievāc lietošanas datus. Tas notiek, lai novērtētu cik bieži lapa tiek atvērta, apmeklētāju un klientu skaitu, lai no tiem veidotu citus rādītājus (piem. kalificēti lietotāji). Bez tam iegūtie dati tiek izmantoti sekojoši:

Tā sauktā ġeolokalizācija, tas nozīmē, ka tīmekļa vieta tiek parādīta kartē, kur lapa tiek atvērta. Tas notiek balstoties uz anonimizētas IP adreses un ġeogrāfiskās federālo zemju/ reġionu robežās No šādas iegūtasġeogrāfiskās informācijas nav nekādā gadījumā iespējams noteikt lietotāja konkrētu dzīves vietu.

Tehniska klienta( piem. ierīces pārlūkprogramma) lietošanas dati tiek savienoti no visām lietotnēm un tiek saglabāti datu bankā. Šī informācija tiek izmantota, lai socioloġisku informāciju par vecumu un dzimumu izmantotu tehniskam novērtējumam un nodota tālāk AGOF pakalpojumu sniedzējiem, tālākai diapazona apstrādei. AGOF studijas ietvaros uz nejauši atlasītiem sociālajiem piemēriem tiek veiktias tehniskas prognozes, kuras var iedalīt sekojošās kategorijās: vecums, dzimums, nacionalitāte, profesionālā nodarbinātība, ġimenes stāvoklis, vispārējas norādes par mājsaimniecību, budžeta ienākumiem, dzīves vietu, interneta lietošanu, virtuālajām interesēm, lietošanas vietu un lietoāja tipu.

IV. Datu saglabāšanas ilgums

INFOnline GmbH nesaglabā pilnu IP adresi. Saīsināta IP adrese tiek saglabāta maksimāli 60 dienas. Lietotāja dati apvienojumā ar viennozīmīgu identifikatoru tiek saglabāti maksimāli 6 mēneši.

V. Datu tālākpārsūtīšana

IP adrese un arī saīsināta IP adrese netiek nodota tālāk. AGOF studijas datu sagatavošanai tiek dati klientu identificēšanai nodoti sekojošiem AGOF pakalpojumu sniedzējiem:

Kantar Deutschland GmbH https://www.tns-infratest.com/

Ankordata GmbH & Co. KG http://www.ankordata.de/homepage/

Interrogare GmbH https://www.interrogare.de/

VI. Tiesības iebilst

Ja Jūs negribiet piedalīties mērījumu testos, tad variet iebilst zem personas datu aizsardzības paziņojuma atslēgt „INFOnline" iespēju. Pro un premium klientiem INFOnline ir jau atslēgta.

VII. Papildus informācija

Papildus informāciju parpersonas datu aizsardzību mērījumu testa ietvaros jūs atradīsiet šeit INFOnline GmbH,mājas lapā, firmai, kura veic mērījumus href="http://www.agof.de/datenschutz">AGOF datu aizsardzības paziņojumā IVW.

c) Datu vākšana, apstrāde un lietošana izmantojot Google Analytics

Aplikācijas ietvaros tiek izmantoti Google Analytics – analīzes pakalpojumi no Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”), lai analizētu lietotāju rīcību.

Iegūtā informācija par lietošanu (Jūsu izmantotās ierīces tips un versija, operētājsistēma, kuru izmantojat, apmeklētās lapas, datums un laiks, kad Jūs lapu apmeklējāt, ierīces ekrāna lielums, kuru lietojat, kā arī lietotāja IP adrese) tiek pārsūtīta un uzkrāta Google serverī ASV. Mēs norādam, ka pirms datu pārsūtīšanas IP adrese tiek anonimizēta. Tikai izņēmuma gadījumos tiek pilna, nesaīsināta adrese pārsūtīta uz Google serveri ASV un tur saīsināta. Pēc mūsu pasūtījuma Google izmanto iegūto informāciju, lai izvērtētu kā Jūs lietojat mūsu aplikāciju, lai sniegtu mums ziņojumu par Jūsu aktivitātēm, lai mēs sniegtu papildus pakalpojumus, kuri saistīti ar lietotnes lietošanu. Arī Google nodos šo informāciju tālāk, ja tas ir likumīgi noteikts vai arī Google uzdevumā šos datus apstrādāta. Nekādā gadījumā Google Jūsu IP adresi neizmantos kopā ar citiem Google datiem. Bez tam mēs izmantojam Google Analytics reklāmas funkcijas. Ar šo funkciju palīdzību ir iespējams ar specifiskiem ierīč parametriem iegūt anonīmi reklāmas,ID - sociāli-demogrāfiskus datus no Jums un tos apstrādāt.

Bez tam mēs izmantojam Google Analytics reklāmas funkcijas. Ar šo funkciju palīdzību ir iespējams no ierīču specifiskiem reklāmas ID ievākt no Jums anonīmi sociāli demogrāfiskus datus un tos apstrādāt.

Lietojot mūsu aplikāciju Jūs sniedzat savu piekrišanu tam, kādā veidā Google Jūsu datus iegūst un izmanto iepriekš aprakstītajiem mērķim. Datu ievākšanu un izmantošanu šajā aplikācijā ar Google Analytics Jūs variet nepieļaut, ja Jūs šajā aplikācijā zem datu aizsardzības par privātumu, atslēdzat opciju „Sūtīt anonīmus lietotāja datus“.

d) Datu vākšana, apstrāde un lietošana izmantojot Firebase Analytics

Mūsu lietotne izmanto Firebase Analytics servisu, lai analizētu lietotāju rīcību un iesaistītu Firebase Cloud-Messaging servisu.

Šajā saistībā ar Firebase-SDK (Software Development Kit) tiek iegūta informācija par ierīces modeli un operētājsistēmas versiju, lietotnes insatlēšanas laiku, kā arī lietotāja vecumu, dzimumu un interešu grupām. Bez tam ar dažādu darbību palīdzību tiek iegūta informācija, kuru Firebase SDK iegūst lietotnes lietošanas laikā. Ar darbībām kā instalācija un lietotnes startēšana, lietotnes atjaunināšana, dzēsšana, operētājsistēmas atjaunināšana, lietotnes datu dzēsšana, lietotnes nobrukšana, kā arī izdarītie pirkumi lietotnē, zibensziņu saņemšana un atvēršana, kā arī lietotnes atjaunināšana ar norādīto hipersaiti, izraisa datu vākšanu ar Firebase-SDK, kura reaġē uz šīm darbībām.Katrai nosauktajai darbībai tiek noteikts lietotāju skaits, skatījumu skaits un ja atrodams arī darbību skaits. Ierīču identifikācijai tiek izmantots ierīču specifiskais reklāmas ID, ko lieto Firebase-SDK.

Izmantojot mūsu lietotni Jūs sniedzat savu piekrišanu tam, kādā veidā Fabric Jūsu datus iegūst un izmanto iepriekš aprakstītajiem mērķim. Datu ievākšanu un izmantošanu šajā lietotnē ar Fabric Jūs variet nepieļaut, ja Jūs šajā lietotnē zem datu aizsardzības par privātumu, atslēdzat opciju „Sūtīt anonīmus lietotāja datus“.

e) Datu vākšana, apstrāde un lietošana izmantojot Facebook-SDK

Mūsu lietotnē ir iekļauta tā sauktā Facebook SDK. Šī lietotājprograma ļauj mums izprast kuras reklāmas kampaņas sociālajā Facebook tīklā pamudināja lietotājus mūsu lietotnes lejuplādei. Šim mērķim mēs Facebook pārsūtam ierīču specifisko reklāmas ID, lietotnes versiju un informāciju, kad lietotne tika startēta un kad pārtraukta.

Jūs šajā lietotnēvariet iebilst pret nosaukto datu pārsūtīšanu uz Facebook, ja zem personas datu aizsardzības paziņojuma atslēdziet iespēju „Sūtīt anonīmus lietotāja datus“.

f) Datu vākšana, apstrāde un lietošana izmantojot FabricSDKs

Mūsu aplikācija izmanto Fabric servisu, lai analizētu versijas izplatību, analizētu nobrukšanu un nodrošinātu jums optimālu aplikācijas lietošanu. Šajā sakarā tiek ar Fabric SDKs Answers un Crashlytics ievākta informācija par aplikācijas versiju, ierīces modeli un statusu, kā arī operētājsistēmas versiju.

Ar darbībām kā instalēšana, lietotnes startēšana, lietotnes atjaunināšana, lietotnesdzēšana un operētājsistēmas atjaunināšana, lietotnes datu dzēšana, lietotnes nobrukšana, kā arī izdarītie pirkumi lietotnē, zibensziņu saņemšana un atvēršana, izraisa Fabric-SDK datu vākšanu, kura reaġē uz minētajām darbībām.

Par katru šo starpgadījumu tiek uzskaitīts lietotāju skaits, atvērumu skaits, lietotāju skaits, kuri šo starpgsdījumu izraisa un ja pieejams šī notikuma mērījums. Ierīču identifikācijai Fabric-SDK izmanto ierīču specifisko ID.

Lietojot mūsu lietotni jūs sniedzat savu piekrišanu tam, kādā veidā Fabric jūsu datus iegūst un izmanto iepriekš aprakstītajiem mērķim. Datu ievākšanu un izmantošanu šajā lietotnē ar Fabric jūs variet nepieļaut, ja jūs lietotnē zem datu aizsardzības par privātumu, atslēdzat opciju: „Sūtīt anonīmus lietotāja datus.“

Vairāk informācijas par fizisku personu datu aizsardzību atradīsiet paziņojumos par datu aizsardzību Crashlytics un Answers

g) Datu vākšana, apstrāde un lietošana izmantojot AppsFlyer

Mūsu aplikācija izmanto AppsFlyer servisu, analīzes dienests AppsFlyer Inc. (111 New Montgomery St, San Francisco, CA 94105, USA). Lai uzlabotu mūsu lietotnes saturu un padarītu draudzīgu lietotājiem, kā arī uzlabotu reklāmas kampaņas un lietotāju pieredzi, no Jums tiek vākti dati par uzturēšanos un interakcijām internetā, mārketinga dati. Šie dati tiek vienmēr anonimizēti ievākti un anonimizētā veidā apstrādāti. Atkarībā no kampaņas dati tiek anonimizēti un pievienotam reklāmas tīklam pieejami. Šie dati galvenokārt tiek izmantoti tikai, lai mērītu marketinga kampaņu panākumus un to uzlabošanai. Vairāk informācijas par AppsFlyer datu vākšanu un izmantošanu atradīsiet sekojošā norādē: https://www.appsflyer.com/privacy-policy/. AppsFlyer ir sertificēts pēc EU-US Privacy-Shield-vienošanās un tādējādi garantē Eiropas datu aizsardzības likuma ievērošanu. Lietošanas tiesiskais pamats ir 6. pants 1.nod. f) DSGVO.

Lietojot mūsu aplikāciju Jūs sniedzat savu piekrišanu tam, kādā veidā AppsFlyer Jūsu datus iegūst un izmanto iepriekš aprakstītajiem mērķim. Datu ievākšanu un izmantošanu šajā aplikācijā ar AppFlyer Jūs variet nepieļaut, ja Jūs šajā aplikācijā zem datu aizsardzības par privātumu, atslēdzat opciju „Sūtīt anonīmus lietotāja datus“.

h) Datu vākšana, apstrāde un lietošana izmantojot mPulse

Šajā lietotnē iegultās vietnes izmanto arī analīzes rīku mPulse (Akamai Technologies, Inc., 150 Broadway, Cambridge, Massachusetts 02142, USA) vācu filiāles Akamai Technologies GmbH adrese ir: Parkring 20-22, 85748 Garching. Informāciju par citām uzņēmuma atrašanās vietām Vācijā var atrast vietnē: https://www.akamai.com/de/de/locations.jsp. Ar mPulse palīdzību tiek izveidoti anonimizēti lietotāju profili. Balstoties uz so lietotāju profilu novērtējumu, galvenais mērķis ir pielāgot un uzlabot mūsu piedāvājumus. Sīkdatnes netiek izmantotas. mPulse īpaši apkopo šādus datus:

Informācija par pārlūku

Informācija par lietotāja operētājsistēmu

IP adrese (kura tiks anonimizēta)

Ģeogrāfiskā atrašanās vieta (valsts, no kuras ir piekļuve vietnei)

Papildinformāciju par mPulse datu aizsardzību Jūs atradīsiet vietnē: https://www.akamai.com/de/de/privacy-policies/

4. Datu subjektu tiesības

Datu subjektiem ir sekojošas tiesības:

Tiesības saņemt informāciju (FPDAL 15. pants)

Tiesības uz korektūru (FPDAL 16. pants)

Tiesības iebilst (FPDAL 21. pants)

Tiesības datus dzēst (FPDAL 17. pants)

Tiesības ierobežot datu apstrādi (FPDAL 18. pants)

Tiesības uz datu pārsūtīšanu (FPDAL 20. pants)

Ar šādiem jautājumiem, lūdzam Jūs griezties datenschutz@wetteronline.de. Lūdzam ievērot, ka šādos gadījumos mums ir jāpārliecinās, ka tiek skartas konkrētas personas intereses.

Personām ir tiesības iesniegt sūdzību kādā no datu aizsardzības iestādēm. Jūs variet griezties kādā no atbildīgajām iestādēm Jūsu dzīves vietā, vai arī par mums atbildīgajā iestādē Diseldorfā. Adrese: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf, Deutschland.

5. Regulāra norāžu par datu aizsardzības aktualizēšana

Tiesiskie pamatnosacījumi priekš mums kā pakalpumu sniedzējiem ir dabiski pakļauti grozījumiem un pielāgojumiem. Šie grozījumi un pielāgojumi pieprasa laiku pa laikam datu aizsardzības norādes aktualizēt. Mēs informēsim Jūs par iespējamiem jaunumiem šajā jomā.

6. Kontakts

Ja Jūs gribiet ar mums sazināties, izmantojiet mūsu konakta datus Kontaktformular vai:

WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH

Karl-Legien-Straße 194 a

D-53117 Bonna

Vācija

E-pasts: info@meteounradars.lv

Tel.:+4922855937-989

Fakss: +49 228 55937-979